Retriever: ”Vi var digitala från start”

I en tid när det vimlar av företag som erbjuder automatiserade tjänster för att bevaka nätet breddar Retriever erbjudandet. Genom satsningar på medieanalys och digitalisering av tryckta och etersända medier har företaget gått från att ha varit en webborienterad mindre bevakningstjänst till en ledande aktör inom mediebevakning i Norden.

Följande artikel är publicerad i TT-Gruppens årsberättelse 2011/2012.
Ni läser hela årsberättelsen här. Där finns bland annat en stor grafik över Retrievers verksamhet, samt en krönika av Therése Olsson, marknadschef för Retriever Sverige.

Text: Fredrik Wass
Foto Sverige: Janerik Henriksson/Scanpix

Vi möter Retrievers vd Robert Söderling och marknadschefen Therése Olsson en solig förmiddag på Stockholmskontoret och här råder ett slags konstant nybyggaranda. Efter ännu ett starkt år har Retriever under 2011 gått från 69 till cirka 110 anställda och det är ett ökat behov av medieanalys från kunderna som ligger bakom den största delen av tillväxten. Det räcker inte att berätta att kunderna omnämns – och hur de omnämns – i traditionella och sociala medier. Nu vill de veta vad det innebär.

– Det fanns ett behov av att få våra resultat analys­erade kvalitativt. Från början fick man en presentation av de artiklar man blivit omskriven i men inte någon analys av vad det innebär. Vi drog igång medieanalysdelen för knappt tre år sedan och nu är det nästan 30 personer som jobbar med det, säger Robert Söderling, vd, Retriever Sverige.

Att vara bra på att hitta och indexera medieinnehåll är numera bara början på Retrievers erbjudande. Genom smarta verktyg kommer kunderna långt, men de anpassade tjänsterna där till exempel en konsult med statsvetarkompetens förklarar utvecklingen och konsekvenserna av medierapporteringen blir allt viktigare för de företag som vill ha kontroll på mediebilden.

– Innan erbjöd vi bara ett verktyg, nu har vi byggt på verktyget med skräddade tjänster. Vi har presenterat en människa till datan som förklarar mer, säger Therése Olsson, marknadschef på Retriever Sverige.

Att som företag eller organisation arbeta aktivt med mediebevakning har i dag blivit en självklarhet och det är något som gänget på Retriever märker ute hos företag och organisationer. Mediebilden har blivit en ledningsfråga.

– Vissa av våra kunder bekräftar att det arbete vi gör levereras till högsta nivå. Det kan till exempel vara så att personalen har en bild av att företaget ofta porträtteras negativt i medierna, och det vi gör är att bekräfta eller dementera att det faktiskt är så. Det vet jag flera kunder som arbetar med löpande, att förmedla den faktiska mediebilden vidare internt i organisationen. Det tror jag inte man gjort i samma utsträckning tidigare, säger Therése Olsson.

Vilka är framgångsfaktorerna bakom Retrievers tillväxt?

Att i princip fördubbla personalstyrkan på bara ett år och samtidigt hinna med alla de förändringar det innebär att växa från att vara en mindre spelare till en större är en utmaning. Samtidigt blir det tydligt att Retriever valt en framgångsrik väg mot framtidens mediebevakning.

– Det är fint att vara säljare i Retriever. Här söker sig folk från andra avdelningar till sälj. Men sedan handlar det såklart om vilka produkter och tjänster vi tagit fram. En bidragande orsak till att vi varit lyckosamma är att vi är extremt kund- och marknadsfokuserade. Den utveckling vi haft av både den tekniska tjänsten och kringprodukterna är genererad utifrån våra kunder och vår försäljningspersonal. Vi har en daglig dialog med marknaden. Allt som vi snappar upp förmedlas vidare och sedan görs det naturligtvis en prioritering,
säger Robert Söderling.

Therése Olsson pekar också på Retrievers bakgrund, sprungen ur den digitala bevakningen.

– Det digitala tänket har varit avgörande. Vi var digitala från start, det är en framgångsfaktor. Vi har kunnat arbeta på ett och samma sätt i grunden och inte behövt göra några stora omställningar när kunderna började förvänta sig att få den tryckta artikeln levererad digitalt. Vi har redan haft ett starkt verktyg och en grund att stå på medan
andra i det läget kämpat med haltande teknik.

En annan faktor som påverkat utvecklingen är servicenivån tror Therése Olsson. Retriever har en hög återteckningsgrad, det vill säga att befintliga kunder fortsätter att använda tjänsterna. Det handlar mycket om kundservice och att anpassa sig till de behov som företagen uttrycker. Även på tekniksidan gäller det att förstå att den tjänst man utvecklar i slutändan ska användas av en kund. Något som låter självklart men inte alltid är det hos alla företag.

Både servicetänkande och ett ständigt växande företag kräver en stark kultur, frågan är hur det går att behålla samma känsla internt när ­organisationen växer från 30 till 110 personer, som den gjort under de sex år som Robert Söderling varit vd.

– För några år sedan kände nästan alla varandra på företaget, kulturen byggdes naturligt genom den dagliga dialogen. När antalet medarbetare ökar så räcker det inte längre till. Det är en process som vi är mitt inne i där det hela tiden handlar om att prata om vad vi vill att Retriever står för och vad det innebär för mig i mitt dagliga arbete. “Om det är de här värderingarna vi står för, hur påverkar det dig och det du gör varje dag?” Där är hela personalen med i diskussionen och formar värderingarna från bara ord till något konkret. Vi har låg personalomsättning och vi har många som varit med länge och drivit
Retriever, säger han.

Therése Olsson pekar på hur även självbilden ­ibland kan behöva justeras.

– Interninformation är något som alla företag brottas med, men man märker att vi tar många
saker för givna. Det går inte att mejla 100 personer och jag tror att vi ibland inte själva förstår hur stora vi blivit. I andan så är vi små fortfarande, säger hon.

Den digitala världen skapar nya utmaningar när det handlar om att leverera mediebevakningstjänsterna snabbt. Samtidigt öppnar det upp för möjligheten till en mycket mer raffinerad bevakning än tidigare. Det kanske framför allt märks inom sociala medier där olika typer av analys av människors åsikter om ett företag blivit möjliga på ett helt annat sätt än tidigare.

Att bevaka sociala medier kräver dessutom teknik för att processa enorma mängder data på ett vettigt sätt, till skillnad mot traditionella medier som dels är färre till antalet men också skiljer sig när det gäller till exempel betydelsen av ett omnämnande.

Att bara bli omnämnd i ett traditionellt medium är ofta intressant att hålla koll på som företag, medan en statusuppdatering på Twitter eller Facebook där någon nämner företagsnamnet kanske inte alltid är lika relevant i varje enskilt fall.

– I sociala medier är det den stora bilden som är viktigast. Det är få som har tid att sitta och titta på alla inlägg. Det är flödena och trenderna som är mest intressanta och det är ett lite annorlunda angreppssätt, säger Therése Olsson.

Robert Söderling fortsätter:

– I dag är analyssidan till stor del fokuserad på den traditionella pressen men en jättestor del av framtidstillväxten ligger inom analys av sociala medier. Där har vi nästan bara börjat. Den biten är enorm, men det gäller att parallellt ha fokus på de verktyg vi har och hastigheten på dem. Vi har en separat tjänst som heter Pulse som är ett bevakningsverktyg för sociala medier. Den är jättebra, men det finns väldigt mycket som fortfarande är ogjort. I tillägg till den så kommer analysbiten in.

– Det finns många förutom Retriever som levererar diagram och statistik på socialt genomslag. Det vi arbetar med nu är att få vår tjänst bättre än konkurrenternas. Pulse ska hålla samma höga nivå som de övriga tjänster vi erbjuder, inget annat är gott nog, säger Therése Olsson.

Visste du detta om Retriever?

Tjänsterna
– Vad är företagets synlighet i media värd i kronor och ören?
– Hur bred spridning fick det senaste pressmeddelandet?
– Hur många människor läste artikeln och var i landet befinner de sig?
– Vilka av företagets verksamhetsområden ger bäst publicitet?
Det här är några av de frågor som Retrievers verktyg och konsulter  hjälper kundföretagen att svara på. Det sker både genom automatiserade tjänster och konsulternas egna analysarbeten. Genom Retrievers tjänster Mediearkivet och Atekst går det att söka på artiklar bakåt i tiden. Mediearkivet och Atekst är Nordens största digitala nyhetsarkiv innehållande tryckta dagstidningar, tidskrifter och affärspress.

Om relationen med Norge
Retriever är ett norsksvenskt företag med kontor i Stockholm och Oslo.
– Vi har en organisation och vi jobbar som ett företag. Det hade inte varit någon större skillnad om vi haft två Sverigekontor än ett i Sverige och ett i Norge. Det finns bara ett företag och där är TT majoritetsägare. För oss är det lika viktigt med båda marknaderna.
I Norge ser det annorlunda ut på konkurrenssidan. Där finns det tre medieägda aktörer, men efterfrågan från kunderna är ungefär densamma som i Sverige. I många andra länder har man inte kommit lika långt inom digitala lösningar. I Finland jobbar man som man gjorde i Sverige för tio år sedan. Danmark däremot ligger ungefär som Sverige och Norge, säger Robert Söderling, Retriever Sveriges vd.

En reaktion på “Retriever: ”Vi var digitala från start”

  1. Pingback: Retriever förvärvar NewsWatch och etablerar sig i Danmark – TT-Gruppen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *